Sigle di chiusura giapponesi (Ending)

1669
Sigle di Chiusura Giapponesi (Ending)
Numero  Titolo Traslitterazione Artista Episodi
1 Memories / Maki Otsuki 1-30
2 RUN! RUN! RUN! / Maki Otsuki 31-63
3 ????? Watashi ga iru Yo TOMATO CUBE 64-73
4 ??????? Sh?chi no suke Suitei Shojo 74-81
5 Yoake Mae BEFORE DAWN AI-SACHI 82-94
6 Fish / The Kaleidoscope 95-106
7 GLORY -??????- GLORY -Kimi ga iru Kara- Takako Uehara 107-118
8 Shining ray / Janne Da Arc 119-132
9 Free will / Ruppina 133-156
10 FAITH / Ruppina 157-168
11 A to Z / ZZ 169-181
12 ???? Tsuki to Taiy? Shela 182-195
13 Dreamship / Aiko Ikuta 196-206
14 ???? Mirai K?kai Tackey & Tsubasa 207-230
15 ???????? Et?naru P?zu Asia Engineer 231-245
16 Dear friends / TRIPLANE 246-255 (inserita anche
nell'episodio 312)
17 ??????? Asu wa Kuru Kara Tohoshinki TVXQ 256-264
18 Adventure World / Delicatessen 265-278
Sigle Giapponesi (Ending)

One Piece Ending 1 Giapponese

One Piece Ending 2 Giapponese

One Piece Ending 3 Giapponese

One Piece Ending 4 Giapponese

One Piece Ending 5 Giapponese

One Piece Ending 6 Giapponese

One Piece Ending 7 Giapponese

One Piece Ending 8 Giapponese

One Piece Ending 9 Giapponese

One Piece Ending 10 Giapponese

One Piece Ending 11 Giapponese

One Piece Ending 12 Giapponese

One Piece Ending 13 Giapponese

One Piece Ending 14 Giapponese

One Piece Ending 15 Giapponese

One Piece Ending 16 Giapponese

One Piece Ending 17 Giapponese

One Piece Ending 18 Giapponese

 

Lascia un commento


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.